Trang chủ / Hình ảnh / Hình ảnh trước sau trị rụng tóc – cấy tóc tại TMV Đông Á

Hình ảnh trước sau trị rụng tóc – cấy tóc tại TMV Đông Á

Không ngừng ứng dụng công nghệ trị rụng tóc từ các nước tiên tiến trên thế giới, Đông Á cam kết mang đến cho khách hàng kết quả thẩm mỹ hoàn hảo nhất. Dưới đây là hình ảnh khách hàng trước – sau khi cấy tóc – trị rụng tóc tại Thẩm mỹ viện Đông Á

Caytoc_1

Anh Nguyễn Văn An đã tham gia dịch vụ cấy tóc tự thân cách đây 5 tháng

Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể  khác nhau có thể khác nhau

Caytoc_2

Hình ảnh trước sau cấy tóc của anh Đặng Văn Luân, đã tham gia dịch vụ cách đây 4 tháng

Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể  khác nhau có thể khác nhau

Caytoc_4

Hình ảnh trước sau cấy tóc của anh Đặng Văn Luân, đã tham gia dịch vụ cách đây 4 tháng

Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể  khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Hoàng Văn Phú, 46 tuổi, Quảng Ninh,  đã tham gia dịch vụ cấy tóc cách đây 7 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

 

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Nguyễn Hữu Trung, 42 tuổi, Hải Dương, đã tham gia dịch vụ cấy tóc cách đây 9 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

 

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Chị Vũ Thị Ánh, 38 tuổi, Hà Nội, đã tham gia dịch vụ trị rụng tóc cách đây 6 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Lê Quang Đạo, 46 tuổi, Hải Dương, đã tham gia dịch vụ  trị hói đầu cách đây 8 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Vũ Quang Việt, 40 tuổi, Ninh Bình,  đã tham gia dịch vụ trị hói đầu cách đây 9 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Trần Tuấn Đức, 44 tuổi, Vĩnh Phúc, đã tham gia dịch vụ trị hói đầu cách đây 8 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Dương Anh Vũ, 39 tuổi, Bắc Giang đã tham gia dịch vụ trị rụng tóc cách đây 6 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Trần Đức Hưng, 41 tuổi, Lào Cai đã tham gia dịch vụ trị rụng tóc cách đây 6 tháng

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Nguyễn Văn Huy, 37 tuổi, Hưng Yên đã tham gia dịch vụ trị hói đầu cách đây 7 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Bùi Minh Quân, 40 tuổi, Hà Nội đã tham gia dịch vụ cấy tóc cách đây 6 tháng

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Trần Văn Hoàng, 28 tuổi, Hưng Yên đã tham gia dịch vụ cấy tóc cách đây 8 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Đặng Văn Luân, 34 tuổi đã tham gia dịch vụ cấy tóc cách đây 7 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau
 

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Phạm Văn Đức, 27 tuổi, Hải Phòng đã tham gia dịch vụ trị rụng tóc cách đây 8 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Phan Tuấn Anh, 30 tuổi, Đồng Nai đã tham gia dịch vụ cấy tóc cách đây 8 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Chị Trần Thị Yến, 26 tuổi – Bắc Giang đã tham gia dịch vụ trị rụng tóc cách đây 7 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Nguyễn Văn Cường, 28 tuổi – Hả Nội đã tham gia dịch vụ cấy tóc cách đây 8 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

Hình ảnh khách hàng Cấy tóc - Trị rụng tóc tại TMV Đông Á

Anh Lưu Đức Quang, 34 tuổi, Hải Phòng đã tham gia dịch vụ  cấy tóc cách đây 7 tháng
Hiệu quả cấy tóc – trị rụng tóc ở từng trường hợp cụ thể khác nhau có thể khác nhau

hotline-190064991
Hoặc
dk-tu-van

*Lưu ý: Hiệu quả tùy thuộc vào cơ địa mỗi người.

Từ khóa liên quan: